A Tokaji Írótábor Kuratóriuma megrendülten fogadta az írótábor egyik legrégebbi résztvevőjének, szervezőjének, kuratóriumi társunknak tragikus halálhírét. Annál is fájdalmasabban érintett bennünket a számos kitüntetéssel elismert, kiemelkedő író, művészettörténész, politikus váratlan távozása, mert hetvenöt éves kora ellenére, örök fiatalként Székelyhidi Ágoston volt kuratóriumunk egyik motorja. A belőle áradó jó kisugárzású energia, mozgalmas elméjének újabb és újabb ötletei, felvetései nem csak érdemes megfontolni valókkal láttak el mindannyiunkat, de számos esetben új gondolatokat indikáltak, új programok szervezésének elindítói voltak, gazdagították közös munkánkat. Érdeklődő, mindig minden új lehetőség iránt fogékony szelleme segítette ezt a 26 fős grémiumot, hogy korunk kihívásaira az elsők között, érzékenyen reagáljon, rendszeres fóruma legyen a válságos helyzetekben bővelkedő történelmi korszak, a mögöttünk sorakozó nyolcvanas, kilencvenes, kétezres évek magyar irodalmi életének.

De nemcsak irodalmi életünk mindennapjait követte nyomon Székelyhidi Ágoston konstruktív figyelme: értékelései, elemzései mindig távlatosak voltak, elfért bennük az egész magyar anyanyelvű közösség, a Kárpát-medence egész magyarságának gondja-baja és öröme is. Gondolkodói horizontját tágasság jellemezte, politikusi szerepvállalása is elkötelezettsége jegyében történt. Mindez természetes is, ha tudjuk, hogy Magyarországon született ugyan, de családi gyökerei Erdélyhez kötötték. Nála ugyanakkor szerencsésen találkozott össze a komoly feladat és az annak elvállalását reálissá tévő képesség.

Elemző írásai, világos okfejtésű publicisztikái, az elmúlt évben Nagyváradon és Debrecenben bemutatott Végítélet című színműve is felelősen és józanul mérlegelő, tevékeny intellektusra vallottak. Gazdag életművének egybegyűjtését, regisztrálását, az őt megillető helyre való beiktatását immár a segítségét nélkülöző utódoknak kell elvégezniük. Tudjuk, ahogy az Írás mondja, ”az aratnivaló sok, a munkás kevés” ma is, mégis bízunk benne, hogy munkái beépülnek a 20.-21. századi magyar műveltségbe, a közgondolkodás részévé válnak, termékenyítő erejükkel képviselik a jövő számára is Székelyhidi Ágoston minden értékre figyelmes, nyughatatlan szellemét.

Búcsúzóul azt kívánjuk, amire már talán egyedül szüksége van: találja meg lelke Örök Békéjét!

                                                           Mezey Katalin

                                                         kuratóriumi elnök