39. Tokaji Írótábor

 

Irodalmunk társadalmi jelenlétének, érdemi gyarapodásának feltételei – mint az értékek átörökítésének, vagy magának a mindenkori alkotómunkának a feltételei – nem maguktól, még csak nem is a piac törvényeinek engedelmeskedve jönnek létre. Ezek a feltételek korról korra változnak, és a legjobb esetben is alighogy kiharcolják, megteremtik őket az irodalmi élet szereplői, alkotók és olvasók, valamint az anyanyelvi kultúra felvirágzásáért felelős politikusok, az idő máris szétfeszítheti vagy éppen meghaladhatja a korábban optimálisnak tartott kereteket. És kezdődhet elölről, vagy inkább folytatódhat a megállapodottságot nem tűrő és nem ismerő együttgondolkodás: az értékek megszületését és társadalmi befogadását elősegítő munka.

A folyamatos és jelentős változások késztetik a 39. Tokaji Írótábor Kuratóriumát arra, hogy 2011-ben az anyanyelvi kultúránkat, benne a klasszikus és kortárs magyar irodalom értékeit érő kihívásokról szervezzen tanácskozást. Ösztönözze az elmúlt évtizedben bekövetkezett társadalmi (európai integrációs és globalizációs) változások, a felgyorsult technikai fejlődés és a gazdasági válság káros hatásait kivédeni képes kulturális stratégia, a magyar irodalom életét biztosítani tudó feltételrendszer megalkotását.

Ebben nyilvánvalóan fontos szerep kell, hogy jusson mind az állam, mind az irodalmi élet intézményeinek. Az írói alkotó munkának, az új művek megjelenésének és terjesztésének feltételeit, az irodalomtörténeti-, irodalomtudományos kutatások kereteit, a minőségi közgyűjtemények (könyvtárak, emlékhelyek) működését, az ezekhez szükséges költségvetési forrásokat, támogatásokat a mindenkori kormányzat kell, hogy biztosítsa.

Ennek a feltételrendszernek a kimunkálásában és az írók érték- és érdekképviseletében igen jelentős az írószervezetek szerepe és felelőssége.

Jó kétszáz éve kiemelkedő szerep jut a magyar folyóirat-, és a könyvkiadásnak is: a megszülető, új művek hírét hozza-viszi, és teszi lehetővé az újabb és újabb alkotók és alkotások bemutatkozását. Az utóbbi évtizedekben nő a csak világhálón jelentkező irodalmi fórumok száma és jelentősége, és a digitális adattároló eszközök szerepe is. De az értékközvetítés a médiumok, elsősorban, – ha nem is kizárólagosan – a közszolgálati rádiók és televíziók egyik kiemelkedő feladata és lehetősége. Ugyanakkor a magyar irodalom jelentős alkotásainak értékelésében és átörökítésében továbbra is az oktatás különböző szintű intézményei játszanak meghatározó szerepet.

Mindezek a területek – megfelelő működésük esetén – együtt képesek biztosítani a magyar irodalom életének folytonosságát, értékeinek befogadását, ezáltal a magyar társadalom önismeretének elmélyülését, szellemi kincseinek megőrződését.

A Tokaji Írótábor Kuratóriumának felkérésére  a 2011. augusztus 10-12-ig tartó tanácskozás-sorozatplenáris ülésein és a munkacsoportokban folyó megbeszéléseken minderről az irodalmi élet képviselőin túl azok a felelős személyiségek is előadást tartanak majd, akiknek feladatuk ma a magyar irodalom életfeltételeinek biztosítása.

Mezey Katalin

a kuratórium elnöke