2011. augusztus 10-11-12.

 A magyar irodalom élete és állapota

Kihívások és válaszok

A folyamatos és jelentős változások serkentik a Tokaji Írótábor Kuratóriumát arra, hogy 2011-ben az anyanyelvi kultúránkat, benne a klasszikus és kortárs magyar irodalmat érő kihívásokról szervezzen tanácskozást. Ösztönözze az elmúlt évtizedben bekövetkezett társadalmi (európai integrációs és globalizációs) változások, a felgyorsult technikai fejlődés és a gazdasági válság hatásait kivédeni képes kulturális stratégia, a magyar irodalom életét biztosítani tudó feltételrendszer megalkotását.

Irodalmunk társadalmi jelenlétének, érdemi gyarapodásának feltételei – mint az értékek átörökítésének, vagy magának a mindenkori alkotómunkának a feltételei – nem maguktól, még csak nem is a piac törvényeinek engedelmeskedve jönnek létre. Ezek a feltételek korról korra változnak, és a legjobb esetben is alighogy kiharcolják, megteremtik őket az irodalmi élet szereplői, alkotók és olvasók, valamint az anyanyelvi kultúra felvirágzásáért felelős politikusok, az idő máris szétfeszítheti, vagy éppen meghaladhatja a korábban optimálisnak tartott kereteket. És kezdődhet elölről, vagy inkább folytatódhat a megállapodottságot nem tűrő és nem ismerő együttgondolkodás: az értékek megszületését és társadalmi befogadását elősegítő munka.

Terveink szerint a 2011. évi 39. Tokaji Írótábor plenáris ülésein és a munkacsoportokban folyó megbeszéléseken megszólalnak majd azok a felelős személyiségek, akiknek feladata a jelen magyar irodalom életfeltételeinek biztosítása.

T é m a k ö r ö k:

Támogatási rendszer – itthon és külföldön

Az írószervezetek szerepe, feladata

Magyar folyóirat- és könyvkiadás

A magyar irodalom és a magyar nyelvterület

Magyar irodalom a világhálón – Digitalizált irodalom

Magyar irodalom a médiában

Magyar irodalom az oktatásban

A Tanácskozás helyszíne:

A Tokaji Ferenc Gimnázium, annak kollégiuma és kertje, a tokaji Paulai Ede Színház.

A hagyományok szerint a Tokaji Esték sorozatban

alkotóműhelyek, folyóiratok bemutatkozása,

felolvasó est és minőségi tokaji kóstolás várja a résztvevőket.

A táborba való jelentkezést levében a

H-3501 Miskolc, Pf / 375 vagy a

tokaji.irotabor@chello.hu

címre várjuk.

Tájékozódhat honlapunkról is!

https://www.tokajiirotabor.hu

Érdeklődni lehet a következő számokon:

06-46-359-923

06-20-453-48-90

(Külföldről való jelentkezéskor a 36-os előhívószám nem nélkülözhető)


Szempontok a 39. Tokaji Írótábor tanácskozásához

2011. augusztus 10-11-12. (szerda – csütörtök – péntek)

A magyar irodalom élete és állapota

Kihívások és válaszok

Hagyományaihoz híven a 39. Tokaji Írótábor a magyar irodalom egészének értékeit és lehetőségeit igyekszik vizsgálni. Az irodalmi művek és az általuk képviselt esztétikai és morális értékek társadalmi jelentőségét veszi górcső alá, nem feledkezve meg az alkotók és az ezt értelmező tudomány művelőinek egzisztenciális helyzetéről, a magyar irodalom intézményhálózatáról, valamint az irodalom közvetítőinek hagyományos és megújuló eszköztárát működtetők felelősségéről.

– Az írói alkotó munka, az új művek megjelenésének és terjesztésének feltételeit, az irodalomtörténeti-, irodalomtudományos kutatások kereteit, a minőségi közgyűjtemények (könyvtárak, emlékhelyek) működését, valamint az ezekhez szükséges költségvetési forrásokat, támogatásokat a mindenkori kormányzat, mint a kulturális közszolgálat kereteit biztosítja.

– A magyar irodalom sajátossága, és különös kihívása, hogy a magyar nyelvterület, a „szellemi haza” sokkal tágasabb a politikai kereteknél.

– A feltételrendszer kimunkálásában és az írók érték- és érdekképviseletében igen jelentős a hazai és a határon túli magyar írószervezetek szerepe és felelőssége.

– Jó kétszáz éve a magyar folyóirat-, és a könyvkiadás hozza-viszi a megszülető művek hírét, és teszi lehetővé az újabb és újabb alkotók és alkotások bemutatkozását. Ezek körében manapság nő a csak világhálón jelentkező fórumok száma, illetve a digitális adattároló eszközök szerepe.

– Az értékközvetítés a médiumok: a közszolgálati szerepet vállaló napi és hetilapok, a közszolgálati rádiók és televíziók, a világhálón elérhető irodalmi és könyvportálok szerkesztőinek kiemelkedő feladata és lehetősége.

– A magyar irodalom jelentős alkotásainak átörökítésében és értékelésében az iskolai oktatás és nevelés, valamint a családi mintaadás is meghatározó szerepet játszik.

Mindezek a területek együtt tudják biztosítani a magyar irodalom életének folytonosságát, értékeinek befogadását, ezáltal a magyar társadalom önismeretének elmélyülését, szellemi kincseinek megőrződését.

Budapest-Tokaj, 2011. május

A szervezők